________________________________

»    Strona główna
________________________________

»    Pomoc Społeczna
________________________________


»    Świadczenia Rodzinne
________________________________


»    Dodatki Mieszkaniowe
________________________________


»    Pomoc dla uczniów
________________________________


»    Projekty
________________________________


»    Wsparcie Rodziny
________________________________


»    Ogłoszenia
________________________________


»    Kontakt
________________________________
 


Informacja o zasadach realizacji

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy

Najbardziej Potrzebującym (FEAD)


 1. Artykuły żywnościowe będą przekazywane w okresie od września 2016 r. do maja 2017 r. w formie zestawu złożonego z kilku produktów z poniższej listy:

  - makaron jajeczny,

  - ryż biały,

  - herbatniki,

  - fasola biała konserwowa,

  - powidła śliwowe,

  - mleko UHT,

  - ser podpuszczkowy dojrzewający,

  - groszek z marchewką,

  - gulasz wieprzowy z warzywami,

  - koncentrat pomidorowy,

  - filet z makreli w oleju,

  - szynka drobiowa,

  - cukier,

  - olej rzepakowy.

 2. Osobami uprawnionymi do otrzymania pomocy w ramach Programu są osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej ( m.in. bezrobotni, niepełnosprawni, przewlekle chorzy itp.), których dochód nie przekracza :

 • 951 zł (netto) dla osoby samotnie gospodarującej lub

 • 771 zł (netto) dla osoby w rodzinie.

Dochód obejmuje kwotę brutto pomniejszoną o zaliczkę na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne ( oraz ew. płacone alimenty).

Osoba ubiegająca się o przydział żywności składa oświadczenie o dochodach, które jest weryfikowane przez pracownika socjalnego.

 1. Artykuły żywnościowe będą wydawane w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokoju.

 2. O terminach wydawania żywności pracownicy socjalni będą informować na bieżąco.

 

Prosimy o zaopatrzenie się w duże i mocne torby lub środki transportu (paczka dla jednej rodziny może ważyć nawet kilkanaście kilogramów) .

 

Telefon kontaktowy do pracowników socjalnych Ośrodka (077) 42 711 60 wew. 26