________________________________

»    Strona główna
________________________________

»    Pomoc Społeczna
________________________________


»    Świadczenia Rodzinne
________________________________


»    Dodatki Mieszkaniowe
________________________________


»    Pomoc dla uczniów
________________________________


»    Projekty
________________________________


»    Wsparcie Rodziny
________________________________


»    Ogłoszenia
________________________________


»    Kontakt
________________________________
 
  KONTAKT


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

  ul. Sienkiewicza 5
  46-034 Pokój 

  TELEFONY


Centrala 77 427 11 60

 
Kierownik w. 23
Świadczenia wychowawcze w. 25
Pracownicy socjalni w. 26
Fundusz alimentacyjny w. 25
Świadczenia rodzinne w. 25
Karta Dużej Rodziny w. 24
Opolska Karta Rodziny i Seniora w. 24
Stypendia w. 24
Asystent rodziny w. 24
FAX w. 26

Księgowość 

77 46 93 085   w.42
 
 
  GODZINY PRACY OŚRODKA

poniedziałek
800-1600


wtorek - piątek
730-1530piątek :

( obsługa petentów w piątki do godz.14:00)

W sprawach skarg i wniosków:

    Kierownik przyjmuje od poniedziałku do czwartku od 800  do 1500 

    w piątek: od 800  do 1400 
    
    
    email: m.preuhs @ pokoj.ops.com.pl